دکتر زاهد بیگدلی

رئیس هئیت مدیره

استاد و مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

اینجانب در سال ۱۳۲۶ در آغاجاری متولد شدم. سال اول دبستان را در دبستان سعدی منطقه نمره ۱۷ گذراندم و از نیمه سال دوم دبستان به دبستان ابن سینا در امیدیه منتقل شدم. دبیرستان را تا آخر سال پنجم ریاضی در دبیرستان ساسان در امیدیه گذراندم. سال ششم دبیرستان به اهواز آمده و دیپلم خود را از دبیرستان دکتر کریم فاطمی در سال ۱۳۴۵ اخذ نمودم.

از سال ۱۳۴۶ تا سال ۱۳۵۰ دوران کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی را در دانشگاه جندی شاپوراهواز سپری کردم. پس از چندین سال کار در شرکت های خارجی، آموزش و پرورش، اطلاعات وجهانگردی، و کشت و صنعت دیمچه شوشتر در نهایت به عنوان کتابدار در دانشگاه جندی شاپوراستخدام شدم. در سال ۱۳۵۰ مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه تهران در رشته کتابداری کسب نمودم و از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۵ با استفاده از بورس تحصیلی از دانشگاه شهید چمران به ادامه تحصیل در دانشگاه نیوساث ویلز(UNSW) استرالیا پرداختم. بعد از اخذ مدرک دکترای خود در رشته علم اطلاعات به خدمات خود در دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه دادم که تا کنون نیز ادامه دارد.

اینجانب دارای آثار علمی فراوان از جمله ترجمه و تالیف هفده کتاب و ده ها مقاله علمی، اجرای طرح های پژوهشی، برگزاری کارگاه و سخنرانی، شرکت در همایش های بین المللی در خارج از کشور و سمینارهای داخلی هستم که شرح آن ها در رزومه اینجانب وجود دارد.

زاهد بیگدلی

استاد و مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

دانشگاه شهید چمران اهواز

۲۴/۳/۱۳۹۶