دکتر مرتضی کوکبی در سال ۱۳۳۰ به دنیا آمد، پس از اتمام خدمت مقدس سربازی، در دانشگاه تهران در رشته کتابداری پذیرفته شد و همزمان با تحصیل در کتابخانه مرکز آمار ایران مشغول به کار شد. پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد در سال ۱۳۵۸ به استخدام دانشگاه جندی شاپور اهواز در آمد. وی تا سال ۱۳۷۰ به تدریس رشته کتابداری در دانشگاه شهید چمران اهواز پرداخت و در همین سال بورسیه ای به منظور ادامه تحصیل در رشته کتابداری به وی تعلق گرفت. دکتر کوکبی عازم کشور استرالیا شد و در سال ۱۳۷۴ موفق به اخذ مدرک دکترا شد و در این مقطع به درجه استادیاری نائل آمد پس از بازگشت به ایران مدیریت گروه کتابداری دانشگاه شهید چمران اهواز به وی محول شد. دکتر کوکبی در سال ۱۳۷۸ به رتبه دانشیاری و۹ سال بعد به درجه استادی پایه ۳۰ دست یافت.