انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خوزستان،

اسفند ماه ۹۶ اهواز میزبان همایش کتابخانه های تخصصی برای اساتید، کتابداران و دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی خواهد بود.

سامانه همایش به آدرس http://hamayesh.klisa.ir  قابل دسترس می باشد.

محورهای این همایش:

۱-    ضرورت ایجاد تحول در نگرشهای مدیریتی در کتابخانه های تخصصی در هزاره سوم

۲-صلاحیت­ها و مهارت­های مورد نیاز کتابداران کتابخانه های تخصصی در عصر دیجیتال

۳-    مدیریت دانش در کتابخانه های تخصصی

۴-    معرفی و شیوه های کاربرد فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه های تخصصی

۵-    نقش کتابخانه های تخصصی در فرایند اجرای مدیریت دانش سازمان

۶-    کارکردها و نقش های جدید کتابخانه های تخصصی در سازمانها

۷-    شناسایی و بکارگیری رویکردهای نوین استانداردسازی و سازماندهی اسناد و مدارک در کتابخانه های تخصصی

۸-    بازاریابی در کتابخانه های تخصصی

۹-     همکاری و اشتراک دانش در کتابخانه های تخصصی

۱۰-   نقش کتابخانه های تخصصی در دستیابی به اهداف سازمان

۱۱-   ویژگیها، امکانات و تجهیزات ساختمان کتابخانه های تخصصی در شرایط و فضای جاری

۱۲-    چالش های پیش روی کتابخانه های تخصصی

۱۳-   انگیزش و تعلق حرفه ای در کتابداران کتابخانه های تخصصی

۱۴-   منزلت سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های تخصصی

۱۵-   رویکرد استراتژیک به جایگاه کتابخانه های تخصصی در سازمان

۱۶-   مسائل، رویکردها و فرصت ها در کتابخانه های تخصصی استان خوزستان

 

تاریخ های مهم همایش:

مهلت ارسال اصل مقالات: ۲۰ دی ماه ۹۶

اعلام نتایج داوری: ۳۰ بهمن ۹۶

برگزاری همایش: ۱۶ اسفند ۹۶

 علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت انجمن به نشانی www.klisa.ir  مراجعه کنند یا با شماره ۰۶۱۳۳۳۶۵۷۱۶ و ۰۹۳۶۳۲۵۰۴۳۲ تماس بگیرند.