انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خوزستان با همکاری کتابخانه مرکزی استان کارگاههای آموزشی ذیل را برگزار می نماید:

۱- کارگاه آموزشی اندنوت

۲- کارگاه آموزشی دسترسی آزاد به اطلاعات

۳- کارگاه آموزشی انتخاب مجله برای چاپ مقاله

۴- کارگاه آموزشی spss

علاقه مندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۶۱۳۳۳۶۵۷۱۶ تماس بگیرند.