به گزارش روابط عمومی روابط عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خوزستان، سومین جلسه هیئت مدیره در سال ۱۳۹۷ با محوریت برگزاری همایشی ملی در حوزه کتابخانه های آموزشی و نقش آن در توسه ی خواندن باحضور عبدالحسین فرج پهلو و زاهد بیگدلی، اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران، فاطمه باجی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، آقای پژوهش، نماینده معاونت فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان، منصور کوهی رستمی (رئیس انجمن) محمدرضا شکاری، ندا پورخلیل، عباس حسین زاده، معصومه رضایی، حسین صفری، حسین بهبهانی و پوران نجف کوچک به عنوان اعضای انجمن و حسین بهبهانی بازرس انجمن، از ساعت ۱۳ روز چهارشنبه، ۶ تیرماه ۹۷، در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی استان خوزستان برگزار شد.

این جلسه در راستای بحث و تبادل نظر در خصوص عنوان همایش و گزینش محورهایی برای آن برگزار شد و حاضرین به ارائه ی نقطه نظرات خود پرداختند. در ابتدای این جلسه کوهی رستمی ضمن خوش آمدگویی به حاضرین، در خصوص اهداف این جلسه و ضرورت انجام همایش مذکور در جامعه پرداخت، سپس پژوهش، نماینده اداره کل آموزش و پرورش استان، به ارائه ی گزارشی از وضعیت کتابخانه های مدارس پرداخت و این کتابخانه ها را به دو قسمت کتابخانه های مستقل و کتابخانه های کلاسی تقسیم نمود. پژوهش، بزرگترین نقص این کتابخانه ها را کمبود تجهیزات و نبود یک کتابدار برای ارائه ی خدمات به دانش آموزان برشمرد. وی تأکید کرد که به زودی کمیته ای برای بررسی مشکلات کتابخانه های آموزشگاهی در سطح استان در راستای حمایت معنوی از این همایش و گزینش محورهای مناسب با تأیید متخصصان آموزش و پرورش جهت ارائه به انجمن تشکیل و برگزار خواهد شد.

در ادامه، عبدالحسین فرج پهلو توجه به کتابخانه های آموزشگاهی را یکی از مهمترین انواع کتابخانه ها دانست و متذکر شد که چون از افراد در سنین رشد و کودکی با این کتابخانه ها مواجه هستند، لازم است تا این کتابخانه ها در مرکز توجه تمامی کتابخانه ها باشند، این در حالی است که همواره کمترین میزان توجه به همین کتابخانه ها مبذول شده است. به عقیده ی ایشان امروزه و با ورود به عصر اطلاعات و دانش، کتابخانه های آموزشگاهی باید بعنوان مراکز یادگیری و مراکز منابع اطلاعاتی معرفی شوند، اما امروزه نه تنها چنین وضعیتی را دیده نمیشود، بلکه کتابخانه های آموزشگاهی نیز رو به افول نهاده است و بسیاری از آنها تعطیل شده و از سوی دیگر پست کتابدار آموزشگاهی نیز از رسمیت خارج شده و دیگر وجود ندارد. فرج پهلو گفت مأموریت آموزش و پرورش ایجاب میکند که کتابخانه های آموزشگاهی وارد نظام آموزشی شود و جزئی از برنامه ی آموزشی مدارس گردد. وی یکی از بهترین محورها برای این همایش را «جایگاه ساختاری کتابخانه ها در نظام آموزشی» معرفی کرد.

سپس فاطمه باجی، در این راستا لزوم توجه به دو دسته از مخاطبان شامل دانش آموزان و معلمان را مورد تأکید قرار دارد و گفت که معلم نیاز به آموزش در زمینه های مختلفی دارد که یکی از مهمترین این ها آموزش مهارت های اطلاع یابی است که می بایست این مهارت را به دانش آموزان نیز انتقال داد. باجی ادامه داد که یکی از مشکلات کتابخانه های آموزشگاهی کمبود فضا و تجهیزات کتابخانه هاست و این نوع از کتابخانه ها در مناطق روستایی یا اصلاً وجود ندارد و یا اگر باشد در حد قفسه ای با یک ردیف کتاب است که حتی نمیتوان نام کتابخانه را هم بر آن نهاد. ایشان محورهایی را به این شرح پیشنهاد دادند: کتابخانه های آموزشگاهی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی، کتابخانه ها بعنوان یک مرکز چند رسانه ای، کتابخانه های آموزشگاهی و گروههای خاص.

در انتها زاهد بیگدلی نیز به نقش بی بدیل کتابخانه های آموزشگاهی و تأثیر آن در توسعه ی یادگیری و ترویج خواندن اشاره کرد و افزود: به دلیل نقش و اهمیت کتابخانه ها در روند رشد فردی، اجتماعی و علمی کودکان و نوجوانان به ویژه کتابخانه های آموزشگاهی لازم است تا به این نوع کتابخانه ها توجه و اهتمام بیشتری شود و این همایش میتواند به نمایاندن این نقش کمکی شایانی نماید. بیگدلی زنده شدن پست کتابدار آموزشگاهی را در توسعه ی خدمات رسانی به دانش آموزان بسیار حیاتی دانست و افزود که میتوان پست معلم کتابدار را نیز به صورت رسمی و با پشتوانه های آموزشی برقرار کرد. ایشان محور کتابخانه های آموزشگاهی و کتابخانه های عمومی، تأثیرات و بر همکنش ها را بعنوان یکی از محورهای ضروری برای همایش معرفی نمود.

در پایان جلسه مصوب شد که جلسه ی آتی با حضور اساتیدی از سایر رشته ها و نیز افرادی که پژوهشها و مطالعاتی را در خصوص کتابخانه های آموزشگاهی داشته اند برگزار شده و به زودی عنوان و محورهای نهایی همایش اعلام و اطلاع رسانی عمومی شود.