برنامه آموزشی نیمه دوم سال ۹۷ انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خوزستان

تاریخ دقیق، سرفصل ها و مکان برگزاری هر کارگاه متعاقبا در همین سایت اعلام می گردد.

 

ردیف

عنوان

مخاطب

مدرس

زمان

۱

کارگاه آموزشی ترویج خواندن برای کودکان و نوجوانان

عموم

دکتر کوهی رستمی

مهر ۹۷

۲

کارگاه آموزشی لیب لنسر: کارآفرینی در دنیای اطلاعات

کتابداران و دانشجویان

دکتر عظیمی

آبان ۹۷

۳

کارگاه آموزشی اصول و روشهای جستجو در پایگاههای دسترسی آزاد به اطلاعات

دانشجویان

دکتر کوهی رستمی

آذر ۹۷

۴

کارگاه آموزشی دسترسی آزاد به اطلاعات با تأکید بر پایگاههای تخصصی

کتابداران تخصصی و دانشگاهی

دکتر کوهی رستمی

آذر۹۷

۵

کارگاه آموزشی نقش کتابخانه ها در مدیریت دانش سازمانی

کتابداران تخصصی و دانشگاهی

دکتر حسن زاده

آذر۹۷

۶

کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی برای کتابداران

دانشجویان و کتابداران

—-

بهمن ۹۷