کارگاه آموزشی کارآفرینی در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی از سوی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خوزستان برگزار میگردد.

مدرس این کارگاه “دکتر محمد حسن‌ عظیمی” عضو گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز است.

محورها و سرفصل‌های کارگاه شامل موارد زیر خواهند بود:

  1. کارآفرینی چیست؟ و کارآفرین کیست؟

  2. خودشناسی کارآفرین

  3. فرصت شناسی کارآفرینی در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی

  4. فرصت سازی کارآفرینی در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی

  5. آمادگی و توانمندی­های لازم برای کارآفرینی در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی

  6. گامهای لازم برای شروع یک کارآفرینی موفق در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی

  7. فرصت­های بالقوه کارآفرینی در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی

  8. روش­های توسعه و ماندگاری برای کارآفرینان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی در بازار کار

این کارگاه در روز پنجشنبه ۲۹ آذر ۹۷، ساعت ۸ تا ۱۲ صبح، در کتابخانه مرکزی استان خوزستان واقع در جاده ساحلی کیانپارس برگزار میگردد.

امکان ثبت نام و حضور در دوره به هر دو صورت حضوری و آنلاین فراهم شده است.

جهت ثبت نام در کارگاه به آدرس http://www.askanet.ir بخش دوره های آموزشی جدید مراجعه نمایید.