بی شک استان خوزستان یکی از بزرگترین مراکز کتابداری و علم اطلاعات در ایران محسوب می شود. پیشکسوتان بزرگی از این استان به جامعه ی کشور خدمت کرده اند ….

۱۳۹۶/۰۴/۱۵

دکتر عبدالحمید معرف زاده

دکتر عبدالحمید معرف زاده متولد: ۱۳۲۷ دزفول مرتبه علمی: استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز دکترای کتابداری و اطلاع رسانی مدیریت کتابخانه های دانشگاهی از دانشگاه […]
۱۳۹۶/۰۴/۱۱

فریده عصاره

دکتر فریده عصاره، متولد شهرستان دزفول می باشند. تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در همان شهر به پایان رساندند. اما بعلت عزیمت خانواده به اهواز در […]
۱۳۹۶/۰۴/۱۰

مرتضی کوکبی

دکتر مرتضی کوکبی در سال ۱۳۳۰ به دنیا آمد، پس از اتمام خدمت مقدس سربازی، در دانشگاه تهران در رشته کتابداری پذیرفته شد و همزمان با […]
۱۳۹۶/۰۴/۱۰

عبدالحسین فرج پهلو

دکتر عبدالحسین فرج پهلو استاد و مدیر گروه علم اطلاعات و دانش-شناسی دانشگاه شهید چمران است. وی دکتری تخصصی خود را با گرایش مدیریت کتابخانه های […]
۱۳۹۶/۰۳/۳۱

رئیس هیئت مدیره

دکتر زاهد بیگدلی رئیس هئیت مدیره استاد و مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز اینجانب در سال ۱۳۲۶ در آغاجاری متولد […]