در اینجا اطلاعات مربوط به دومین همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خوزستان تحت عنوان همایش کتابخانه های تخصصی قرار داده شده است.

۱۳۹۶/۰۹/۱۱

سامانه همایش کتابخانه های تخصصی

جهت ثبت نام و شرکت در همایش روی http://hamayesh.klisa.ir  کلیک نمایید.
۱۳۹۶/۰۸/۰۲

پوستر همایش

۱۳۹۶/۰۸/۰۱

همایش کتابخانه های تخصصی: مسائل، رویکردها و فرصت ها

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خوزستان، اسفند ماه ۹۶ اهواز میزبان همایش کتابخانه های تخصصی برای اساتید، کتابداران و دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی خواهد […]